تفکیک بخش کافه ها و رستوران ها، به زودی!


در راستای سیاست های سایت بهفود ، از آن جایی که کافه ها مخاطبان خاص خودشون رو دارند و این که کافه ها و رستوران ها از نظر ویژگی ها و مشخصات متفاوت می باشند و در نتیجه جهت تسهیل و بهبود عمل جست وجو برای کاربران ، تصمیم تیم فنی بهفود بر آن شد که این دو بخش را از هم تفکیک نماید. بدین ترتیب با اضافه شدن تعدای کافه به بانک اطلاعاتی بهفود ، می توانید کافه ها را در بخش اختصاصی خود دنبال کنید. طی روزهای آتی!

(کد خبر: 4)
(تاریخ درج: ۹۱/۰۳/۰۲)

>>آرشیو اخبار